Гиндара сайко яки

Черная треска на гриле - 120/20